SOS Plus Clinical digital thermometer BT-A11CN เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล

SOS plus Digital Thermometer BT-A11CN เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ดิจิตอล เปลี่ยนถ่านได้ ปลายแข็ง อ่านค่าไวเพียง 25 วินาที รับประกัน 1 ปี 

** กดสินค้าหยิบใส่ตะกร้าครบแล้ว ให้กดรูปตะกร้ามุมขวา เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินคัาทั้งหมด **