Showing 1–21 of 114 results

อุปกรณ์การแพทย์ (Medical equipment)

นิยามของเครื่องมือแพทย์แล้วจะจำแนกได้หลายแบบ แบ่งตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ หรือ อาจแบ่งตามคุณลักษณะของการใช้ โดยเครื่องมือแพทย์ของทางร้านจะแบ่งหลักๆ เป็น 3 กลุ่มหลักๆ

  1. อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดัน เทอร์โมมิเตอร์
  2. อุปกรณ์สำหรับพยุงร่างกายผู้ป่วย เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็น ไม้เท้า
  3. วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น ถุงยางอนามัย ผ้าก๊อซ ที่ตรวจตั้งครรภ์ ชุดตรวจอื่นๆ

รถเข็นผู้ป่วย

PDK DS16S

฿3,250.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Terumo medisafe fit smile

฿1,820.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Accu chek fastclix 24 lancets 1 กล่อง มี 6 หัว

฿115.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

CITIZEN CH 452 AC

฿1,350.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Yuwell YE650D

฿1,150.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Yuwell YE660F

฿1,250.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

OMRON HEM-7600T

฿5,480.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS-KYD3617K

฿40,000.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS KYD3411L

฿43,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS KYY Y01

฿18,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS A22

฿29,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS16(B)

฿22,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS 13A

฿17,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS 07A

฿12,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS 01

฿11,000.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PDK SKD C

฿33,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PDK B02 I

฿27,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PDK SKD A

฿29,700.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PDK DH03

฿33,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PDK DB05

฿33,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PDK SH 02

฿19,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหลายๆ บ้านที่มีผู้สูงอายุ โดยปกติแล้วถ้าเราแบ่งอุปกรณ์การแพทย์ตามประกาศกระทรวงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เครื่องมือแพทย์สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In vitro diagnostic medical device) และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (Non-in vitro diagnostic medical device)

แต่สำหรับของทางร้าน เราจะแบ่งให้เห็นภาพการใช้งานแบบง่ายๆ โดยไม่ได้ยืดหลักตามประกาศเป็นหลัก แต่จะแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์การแพทยสำหรับตรวจวัด สำหรับช่วยพยุงร่างกาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีถูกใช้ในผู้ป่วย

อุปกรณ์การแพทย์สำหรับตรวจวัด

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากต้องใช้ในการตรวจติดตามค่าต่างๆ เพื่อที่จะปรับการรับประทานอาหาร หรือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงดูผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ยาที่ได้รับจากแพทย์ว่ายังสามารถคุมอาการของโรคได้ดีอยู่ หรือเปล่า โดยเครื่องมือแพทย์ที่เราจำหน่าย ได้แก่ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

เครื่องวัดความดัน

ผู้ป่วยที่ความดันสูงนอกจากกินยาความดันแล้ว ควรได้รับการตรวจเช็คความดันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคอยตรวจสอบตัวเองว่าสามารถควบคุมความดันจากการปรับพฤติกรรม หรือการทานยาได้ดีเพียงใด โดยทางร้านก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่น หลายยี่ห้อ เช่น Omron Yuwell เครื่องวัดความดันรุ่นใหม่ นอกจากวัดความดันแล้ว ยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำมากขึ้นได้ด้วย

อุปกรณ์การแพทย์

CITIZEN CH 452 AC

฿1,350.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Yuwell YE650D

฿1,150.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Yuwell YE660F

฿1,250.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

OMRON HEM-7600T

฿5,480.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

SOS plus รุ่น FT-C26-Y

฿7,150.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

SOS AMA FT-C03-V

฿950.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

TERUMO ES-W100

฿1,830.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

NISSEI DSK-1031

฿2,250.00 (รวมภาษีแล้ว)

เครื่องตรวจเบาหวาน

ระดับน้ำตาลในเลือดถือเป็นสิ่งที่ต้องตรวจวัดสม่ำเสมอ เพราะระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่เหมาะสม เช่น ระดับน้ำตาลสูงไปสามารถทำให้เกิดภาวะช๊อกได้ แต่หากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปก็อาจทำให้เวียนหัว หน้ามืด เป็นลมได้ รวมถึงไว้สำหรับใช้ตรวจเช็คว่ายาเบาหวานที่รับประทาน หรืออินซูลินที่ฉีด

การควบคุมอาหาร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต สามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ หรือไม่ โดยทางร้านก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก เช่น Accu check , Terumo , No coding one plus รวมถึงเข็ม และแผ่นตรวจน้ำตาล

อุปกรณ์การแพทย์

Terumo medisafe fit smile

฿1,820.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Accu chek fastclix 24 lancets 1 กล่อง มี 6 หัว

฿115.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Terumo medisafe fit smile TIP 30 ชิ้น + เข็ม

฿1,850.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Terumo medisafe EX แผ่นตรวจ + เข็ม

฿520.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Terumo medisafe ex

฿1,840.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Accu chek softclix 200 ชิ้น

฿650.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Accu chek softclix 25 lancets

฿95.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Accu chek instant 25 strips

฿590.00 (รวมภาษีแล้ว)

ปรอทวัดไข้

หลายๆ ครั้งทางร้านพบว่าประชาชนทั่วไปมักจะวัดไข้กันแบบผิดๆ โดยใช้ความรู้สึก เช่น ใช้มือสัมผัส หรือรู้สึกว่าตัวร้อนๆ แล้วอนุมานไปเองว่าตนเองมีไข้ โดยในทางการแพทย์ คำว่าไข้นั้นเราสามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลข และการที่จะกำหนดว่าผู้ป่วยเป็นไข้นั้น จะดูจากตัวเลขที่ปรากฏจากเครื่องวัด ไม่ใช่ความรู้สึก โดยทางร้านก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้หลายแบบ เช่น ปรอทแก้ว ปรอทดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด

ปรอทวัดไข้

SOS INFRARED THERMOMETER DORAEMON (FT-F31)

฿1,590.00 (รวมภาษีแล้ว)

ปรอทวัดไข้

SOS THERMOMETER MINIONS MN02

฿175.00 (รวมภาษีแล้ว)
฿125.00 (รวมภาษีแล้ว)

ปรอทวัดไข้

Beurer thermometer ft09 digital (White)

฿175.00 (รวมภาษีแล้ว)

ปรอทวัดไข้

Beurer thermometer ft09 digital (Blue)

฿175.00 (รวมภาษีแล้ว)

ปรอทวัดไข้

Beurer infrared thermometer FT65

฿1,550.00 (รวมภาษีแล้ว)

ปรอทวัดไข้

HUBDIC INFRARED THERMOMETER FS-700

฿1,390.00 (รวมภาษีแล้ว)
฿125.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์ช่วยพยุงร่างกาย

บ้านที่มีผู้สูงอายุ อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุ ไม่สามารถเครื่องไหวได้อย่างคล่องตัวเหมือนคนหนุ่มสาว รวมถึงมีความเสี่ยงในที่จะเกิดการหกล้มได้ง่าย โดยทางร้านก็ได้มีอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงร่างกายหลากหลายร่างกาย ได้แก่ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน รถเข็นผู้ป่วยเตียงผู้ป่วย เก้าอี้นั่งขับถ่าย เป็นต้น

รถเข็นผู้ป่วย

เป็นอีก 1 อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุเวลาที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน ในปัจจุบันนวัตกรรมการผลิตรถเข็นก็ทำออกมาหลากหลาย เช่น รถเข็นแบบนั่งถ่ายได้ รถเข็นแบบเอนนอนได้ รถเข็นแบบไฟฟ้า ทำให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลใช้งานได้ง่าย สะดวกสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยทีเดียว

รถเข็นผู้ป่วย

PDK DS16S

฿3,250.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PDK DS6010

฿27,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PDK DS6005

฿35,000.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PDK DS6001

฿31,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PS 101

฿5,700.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PS 97

฿6,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PS CA905H

฿3,450.00 (รวมภาษีแล้ว)

รถเข็นผู้ป่วย

PS CA911LB

฿4,800.00 (รวมภาษีแล้ว)

เตียงผู้ป่วย

สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง การเลือกเตียงที่เหมาะสมไว้ที่บ้าน ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วย และผู้ดูแลดีขึ้น ไม่ก่อให้เกิดแผลกดทับ และสะดวกสบายในการดูแลผู้ป่วย โดยปัจจุบันเตียงผู้ป่วยก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก มีการปรับได้มากขึ้น เช่น เตียง 2-5 ไกร์ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

อุปกรณ์การแพทย์

PS-KYD3617K

฿40,000.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS KYD3411L

฿43,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS KYY Y01

฿18,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS A22

฿29,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS16(B)

฿22,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS 13A

฿17,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS 07A

฿12,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

PS 01

฿11,000.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นก็ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นกับผู้ป่วยบางกลุ่มจำหน่ายด้วยเช่นกัน เช่น เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน โดยอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อเพิมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เครื่องดูดเสมหะ

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น เป็นถุงลมโป่งพอง ติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้มีเสมหะปริมาณมาก และเสมหะเหนียวข้น จนไม่สามารถขับเสมหะออกเองได้ตามปกติ เครื่องดูดเสมหะจึงช่วยแก้ปัญหา และนำเอาเสมหะออกจากร่างกายได้รวดเร็วกว่าการรับประทานยาเพียงอย่างเดียว

อุปกรณ์การแพทย์

Rossmax V5 phlegm suction

฿8,900.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Hospro BR SM 153

฿4,350.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Waylon Br-Sm 153

฿2,690.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

9E-A Sekure phlegm suction

฿5,500.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Yuwell 7E-A Portable phlegm suction

฿3,300.00 (รวมภาษีแล้ว)
฿2,590.00 (รวมภาษีแล้ว)

เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม

เป็นอุปกรณ์อีกตัวที่ในปัจจุบันถูกใช้ตั้งแต่เด็กเล็ก - ผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันมลพิษทางอากาศนั้นเป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพกับคนจำนวนมาก ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเช่น หอบหืด ภูมแพ้ หรือทางเดินหายใจอุดกัน (COPD) ทำให้การหายใจเป็นไปได้ลำบาก หอบเหนื่อยง่าย อุปกรณ์พ่นยาขยายหลอดลมจึงจำเป็นกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก

อุปกรณ์การแพทย์

Rossmax NE100

฿2,990.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Omron NE-C101

฿1,590.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Omron NE-C801

฿2,050.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

Yuwell 403T เครื่องพ่นยา ยูเวล

฿1,180.00 (รวมภาษีแล้ว)

อุปกรณ์การแพทย์

OMRON NE-U 100

฿4,850.00 (รวมภาษีแล้ว)

ฝากทิ้งท้าย

เราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆมีมากมายหลายยี่ห้อ แต่การจะเลือกซื้อนั้น ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ราคาที่ไม่ถูก หรือแพงเกินกำลังเงิน แต่ที่สำคัญคือควรเป็นยี่ห้อมีน่าเชื้อถือ และมีการรับประกันรวมถึงการบริการหลังการขายจากร้านค้า หรือเจ้าของแบรนด์สินค้า ก็จะทำให้เราได้รับอุปกรณ์การแพทย์ที่คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายออกไปนั้นเอง