1. เลือกสินค้าทีต้องการ กดปุ่ม ” หยิบใส่ตระกร้า โดยจะเลือกสินค้ากี่รายการก็ได้
  2. เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยตามทีลูกค้าต้องการแล้วให้กดปุ่ม “ตะกร้าสินค้า” มุมบนด้านขวา ทานสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าหรือลบสินค้าทีไม่ต้องการออกได้ รวมถึงการใส่ Code คูปองส่วนลดทีช่อง  “รหัสคูปอง” และกดปุ่ม “Apply Coupon” ก่อนทีจะดำเนินการสั่งซื้อต่อไป
  3. ดำเนินการสั่งซื้อต่อโดย กดปุ่ม “PROCEED TO CHECKOUT” รอสั่งพักให้ขึ้นหน้าจอถัดไป
  4. ให้กรอกทีอยู่จัดส่ง ให้ครบถ้วน ในส่วนทีมีสัญลักษณ์ ดอกจันทร์ และกดปุ่มวงกลมทีช่อง “Direct bank transfer” เพื่อแจ้งเป็นการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หลังจากนั้นให้กดปุ่ม   “สั่งซื่อ”
  5. หลังจากนั้นให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่ง ผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงเทพ ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง
  6. หลังจากลูกค้าโอนเงินเสร็จเรียบร้อย ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงิน(รูปสลิบการโอน) กลับมาที Email : wwpharmacyshop@gmail.com
  •  หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพ่ิมเติมให้ Add line มาสอบถามได้เลยค่ะ

โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อบัญชี  นายกวิน  บุญณายานนท์  เลขทีบัญชี : 715 – 2 – 58428 – 2

โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อบัญชี  นายกวิน  บุญณายานนท์  เลขทีบัญชี : 949 – 0 – 14482 – 2